Skip Navigation LinksForside > Underviser


Inge Kiilerich i Ledøje, Smørum

Certificeret Alkalær Diplom-underviser


 41606191
 Klokkertoften 11, Ledøje, 2765 Smørum

ALKALÆR underviser nu på 13. år!

Hvorfor?

Jeg bliver ved som Alkalær-underviser fordi det lærer børn at læse hver gang.

Det er en fornøjelse at se den glæde der lyser ud af alle de dygtige elever, når de først mærker at de kan læse. Jeg er begejstret over metoden med lydret læsning og det at være i stand til at hjælpe så mange elever med at knække læsekoden, at se eleven trin for trin bevæge sig op ad læsetrappen.

Erfaring:

Min tilgang til Alkalær går via mit professionelle arbejde, hvor jeg har været Sprogressource i en årrække for 0. – 5. klasse og DSA, (Dansk som andetsprogs lærer) for 0 – 9 klasse. Jeg har 25 års erfaring med indskolings elever og det grundlæggende sprog og bogstavkendskab fra mine mange børnehaveklasser, sammen med arbejdet som sprogvejleder for førskolebørn med tale og sprogvanskeligheder.

Min undervisning tager til alle tider afsæt i at møde eleven i dennes nærmeste udviklingssone og elevens personlige læringsstile.

Det gør jeg gennem forskellige kreative tilgange til læsningen og med bevægelighed og kreativitet i undervisningen.

Min forudsætninger for at lære alle at læse:

Jeg er uddannet pædagog, certificeret Alkalær underviser og cand. pæd. i pædagogisk psykologi med speciale i læseforståelse, ADHD og fokus på personlig udvikling og inklusion.

Jeg underviser i:

Læsetrappens fire moduler samt stavekurser for børn og voksne.

Tidlige sproglege, DSA (dansk som andetsprog) og holder eksterne kurser i sprogtilegnelse mm.

Hvem kan henvende sig:

Børn og voksne med læsevanskeligheder. Tosprogede får også en fantastisk læseoplevelse og hjælp til at bryde læsekoden med ALKALÆR i trygge rammer her hos mig.

Online undervisning er også en mulighed og jeg kommer også hjem til dig, alt efter aftale og hvad der passer dig bedst.

Alle er velkomne! Alle som har et ønske om at lære at læse. Det er aldrig for sent.

 
Kontakt:
Inge Kiilerich
Klokkertoften 11, Ledøje
2765 Smørum

41 60 61 91
Fra kl. 14.00 hver dag
kif@post12.tele.dk
www.samlaer.dk

Facebook

Instagram