Skip Navigation LinksForside > GDPR

GDPR


Oplysningspligt alkalaer.dk

Nedenfor kan du se, hvilke personoplysninger vi indsamler på alkalaer.dk, samt indsamlingens formål, eventuel videregivelse og frist for sletning.

For alle oplysninger gælder, at:
Dataansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med alkalaer.dk er Forlaget Alkalær ApS, Bygmarken 4a, Værebro, 3650 Ølstykke, CVR-nr. 38764683.

Som registreret har du ret til at anmode Forlaget Alkalær ApS om at få indsigt i dine personoplysninger. Såfremt dine personoplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Forlaget Alkalær ApS om at berigtige oplysningerne. Under visse omstændigheder har du også ret til at anmode Forlaget Alkalær ApS om at slette eller begrænse dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod behandlingen, ligesom du kan have ret til dataportabilitet.

Såfremt du ønsker at gøre brug af en af rettighederne bedes du rette henvendelse via e-mail til support@alkalaer.dk eller via post til Forlaget Alkalær ApS, Bygmarken 4a, Værebro, 3650 Ølstykke.

Om nødvendigt har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Hvor Forlaget Alkalær ApS ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål, der er uforenelige med de oprindelige formål som personoplysningerne blev indsamlet til, giver Forlaget Alkalær ApS dig oplysninger om sådanne formål.

Abonnenter på nyhedsbrevet

Forlaget Alkalær ApS modtager ved tilmelding til vores nyhedsbrev oplysninger om din e-mail og navn. Forlaget Alkalær ApS modtager oplysningerne for at varetage følgende formål: For at kunne sende de tilmeldte det nyhedsbrev, de gerne vil have, samt for at kunne trække vindere af konkurrencer forbundet med nyhedsbrevene. Baggrunden for, at Forlaget Alkalær ApS har modtaget oplysningerne er, at du selv har oplyst det i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev med samtykke. Oplysningerne bliver ikke videregivet da Forlaget Alkalær ApS selv står for nyhedsbrevene. Oplysningerne vil blive opbevaret, indtil brugeren afmelder sig selv via link i mailen eller via tilmeldingssiden på alkalaer.dk

Brugere på hjemmesiden

Forlaget Alkalær ApS modtager ikke særskilte data ved anvendelsen af hjemmesiden alkalaer.dk. Oplysninger i forbindelse med køb vil ikke blive videregivet. Oplysningerne vil blive opbevaret, så længe du er kunde hos alkalaer.dk for nemt at kunne behandle fremtidige bestillinger.

Deltagere i konkurrencer

Forlaget Alkalær ApS modtager ved konkurrencedeltagelse oplysninger såsom dit navn, email + adresse på vinder(e). Forlaget Alkalær ApS modtager oplysningerne for at varetage følgende formål:
For at kunne trække lod om præmie samt evt. tilmelde nyhedsbrev eller lignende - i så fald er det altid oplyst og med samtykke.
Baggrunden for, at Forlaget Alkalær ApS har modtaget oplysningerne er, at du har udfyldt oplysningerne for at deltage i konkurrencen.
Oplysningerne vil ikke blive videregivet og slettes straks efter den/de udtrukne vinder(e) har fået gevinst - typisk en uge efter konkurrencens udløb.

Cookiepolitik

Websitet, www.alkalaer.dk anvender som dataloven foreskriver cookies, som er små filer, der gemmes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. De gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger. Cookies sikrer desuden at tjenester og services fungerer optimalt på hjemmesiden. Når du besøger www.alkalaer.dk, modtager du en cookie. Der er ingen personlige oplysninger i cookierne - hverken e-mailadresse, bruger-id eller andre oplysninger.

alkalaer.dk bruger cookies til:

At optimere dit besøg, når du bevæger dig rundt på alkalaer.dk.
At generere statistik og analyser over brugen af vores hjemmeside gennem Google Analytics, som udelukkende indsamler data på anonymiseret vis - det vil sige, at Google ikke modtager nogen oplysninger om dig, inklusiv din IP-adresse.
At føre statistik over visninger og klik på bannerannoncer til vores annoncører.
Når vi indlejrer indhold fra tredjepart, herunder YouTube, Vimeo, Twitter, Instagram og Facebook, kan det betyde, at disse sætter en cookie på din enhed, når du klikker på indholdet. Vi er ikke ansvarlige for cookies fra tredjepart.
Du kan altid vælge om du vil acceptere eller afvise cookies, f.eks. kan du tillade cookies fra specifikke hjemmesider. Indstillingerne justeres i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være funktioner eller services du ikke kan bruge, hvis du ikke tillader cookies. Cookiepolitikken er senest opdateret d. 13.maj 2019

Persondatapolitik for Forlaget Alkalær ApS


Personoplysninger

Personoplysninger er enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Eksempler herpå er et navn, adresse, CPR.nr.
Nar Forlaget Alkalær ApS behandler personoplysninger overholder vi altid følgende grundlæggende regler:

  - Vi har et saglig, legitimt formål med at behandle personoplysningerne.
  - Vi behandler kun relevante, nødvendige personoplysninger og laver nødvendig ajourføring for at sikre korrekte personoplysninger over tid.
  - Vi sletter alle personoplysninger, når formålet ikke længere er tilstede og opbevaring ikke ellers er beskrevet ved lov mv.
  - Vi har et gyldigt behandlingsgrundlag, fx samtykke, overenskomst, lovbestemmelse etc.
  - Vi overholder de registreredes rettigheder.
  - Vi har IT-sikkerhed omkring behandlingen
  - Vi indtænker databeskyttelse, nar vi laver nye processer, IT-systemer mv. medpersonoplysninger.

  - Vi bruger kun troværdige og sikre databehandlere og arbejder kun med samarbejdspartnere med databehandleraftaler samt følger årligt op på databehandlerne.


Opbevaring og sletning af personoplysninger

Forlaget Alkalær ApS opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger indsamles, herunder også ifølge lovgivningen.
Forlaget Alkalær ApS udsteder særskilt slettepolitik. Se herunder.

Den registreredes rettigheder

Forlaget Alkalær ApS sikrer, at de registrerede har adgang til at udnytte deres rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen, f. eks. ved at give lovpligtige oplysninger til brugere ved oprettelse.
Forlaget Alkalær ApS udarbejder relevante retningslinjer til at sikre, at de registreredes rettigheder overholdes.

Opfølgning og revision

Revision af Forlaget Alkalær ApSs efterlevelse af politikken og tilhørende retningslinjer sker løbende.

Persondatapolitikken gælder fra den 25. maj 2018.

Slettepolitik


Generelt om sletning af personoplysninger

Personoplysninger skal slettes, når der ikke længere er grund til at opbevare dem i forhold til det definerede formål, der var med indsamlingen og opbevaringen.
Det er hver enkelt ansats ansvar at overholde denne slettepolitik samt databeskyttelseslovgivningen, herunder ved udarbejdelse af procedurer for udførelse af sletning.
Sidst i denne paragraf forelægger en oversigt over specifikke retningslinjer for sletning. Alle e-mails (inkl. indbakke, papirkurv, vedhæftede filer, sendt post og arkiverede filer), der indeholder personoplysninger, slettes som udgangspunkt fra medarbejdernes mailkonto hver sjette måned.
Hvis et datasubjekt tilbagetrækker sit samtykke til, at der må behandles oplysninger om vedkommende, er Forlaget Alkalær ApS forpligtet til at overveje, om oplysningerne skal slettes eller delvist bevares til dokumentation af forholdet. Dette beror på en konkret vurdering hvor Forlaget Alkalær ApSs egen interesse i fortsat at opbevare personoplysningerne skal vejes over for den registreredes interesse i at få dem slettet.
Såfremt personoplysninger viser sig urigtige eller irrelevante i forhold til formålet, skal Forlaget Alkalær ApS straks slette eller berigtige oplysningerne.
Ovenstående gælder også for udprintede dokumenter fra systemer, som indeholder personoplysninger. Destruktion skal her ske på en sikker måde, eksempelvis vha. en makulator, så uvedkommende ikke kommer i besiddelse af personoplysningerne.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at ovenstående er vejledende, idet der kan være fastsat krav i lovgivningen, som forhindrer sletning af personoplysningerne, eksempelvis pga. logningskrav, bogføring og revision.

Oversigt

Oplysninger om:
Personer, som tilmelder sig nyhedsbrevene

Slettefrist: Oplysningerne slettes automatisk, når personen afmelder sig nyhedsbreve via link i mailen eller på tilmeldingssiden på alkalaer.dk

Oplysninger om: Personer, som deltager i konkurrencer i forbindelse med messer, udstillinger, quizzer på alkalaer.dk, konkurrencer på Forlaget Alkalær ApSs Facebookside, konkurrencer på de sociale medier og lignende

Slettefrist: Oplysningerne om dette slettes straks efter den udtrukne vinder har fået sin gevinst, som udgangspunkt indenfor en uge efter konkurrencens udløb.

Oplysninger om: Personer, som handler på vores hjemmeside www.alkalaer.dk

Slettefrist: Af hensyn til flowet i vores behandling af kunder slettes oplysninger om kunder kun, såfremt kunden beder om det af hensyn til nem adgang for vores personale til at hente oplysninger i vores bestillingssystem ved fremtidige bestillinger (kundedatabase).