Skip Navigation LinksForside > Om Alkalær

Eag V. Hansn


Eag V. Hansn er lærer, musiker, forsker og forfatter. Han har i to årtier beskæftiget sig intenst med de dybereliggende årsager til læse- og staveproblemer.


Hans opdagelse af Læsetrappen og dens naturlige læseudviklingstrin markerer begyndelsen på en helt ny epoke inden for læseområdet. Med indførelsen af Læsetrappen kan Danmark således blive det første land i verden der garanterer at alle lærer at læse!


Eag er af den overbevisning at hvis noget ikke virker ordenligt eller korrekt, så må man lave det om. Også selv om man er vant til noget andet. Det er det han har gjort med Alkalær, hvor det har været nødvendigt at gøre op med nogle normer i skolen.


Vision, mission & formål


Eag V. Hansns primære vision med Alkalær er at ALLE KAN LÆRE AT LÆSE.


Missionen for selskabet Alkalær ApS og alle tilknyttede er at få den vision realiseret.


Alkalærs overordnede formål er at uddanne nuværende og kommende generationer til et liv med flere muligheder igennem øgede læsefærdigheder. Læsesvage der får løst deres basale problem, får langt hurtigere succes i livet – rent fagligt, men også socialt. 


Øgede læsefærdigheder kan spare skolesystemet for ufattelige mængder af resurser, og samfundssocialt kan det spare staten for oceaner af penge. Men vigtigst af alt: Menneskeligt får vi et bedre samfund med større viden, positivitet og gåpåmod. 


Det startede en ÅNSDA


I efteråret 2000 fik Eag V. Hansn mulighed for at opleve børns læseindlæring via et vikariat i en børnehaveklasse på Frederiksberg. I klassen var der 24 elever. Det var livlige og videbegærlige børn, og de fleste sugede alt til sig der havde at gøre med bogstaver, lyde og læsning. Det viste sig – ikke uventet – at deres største forventning til det at gå i skole var at så skulle de lære at læse.


Eag skrev Erik og onsdag på tavlen. Og her opstod problemet, for han havde ikke lært på seminariet hvorfor Erik staves sådan og ikke som det lyder – Eag – samt hvorfor onsdag lyder som ånsda, sådan som børnene umiddelbart ville stave det. Læs mere om hvorfor det startede en ånsda, i håndbogen Læsetrappen. 


Eag opdagede blandt andet at de lydrette ord var lette for eleverne at arbejde med, simpelthen fordi de staves som de siges. Men der var på det tidspunkt ikke materialer med lutter lydrette ord på markedet.


Eag fik således en idé der senere viste sig at få vidtrækkende konsekvenser. Han gik selv i gang med at lytte sig frem til lydrette ord, og disse blev samlet sammen og systematiseret efter antallet af bogstaver.


Han udarbejdede dernæst et 100 procent lydret materiale og afprøvede det med det samme på eleverne, som kastede sig over det med stor iver, sandsynligvis fordi ordene var logiske og til at forstå.


Eag havde fundet ”the missing link”. Det var disse få, dyrebare ord der skulle udgøre grundstammen for en logisk læseindlæring.


Sidenhen forskede han videre og færdigudviklede metoden, bl.a. ved fonetisk at afklare og ’oversætte’ alle de ord som ikke staves som de siges, og som har lyde der ikke er repræsenteret i alfabetet. Metoden blev anvendt på hundredvis af læsesvage elever med diverse diagnoser og handicap, og alle lærte han at læse til niveauet af deres personlige sprogudvikling. Den eneste forudsætning var at den enkelte elev var motiveret og havde et sprog samt et fungerende sanseapparat.


Yderligere forskning og undervisning inden for læseområdet har betydet at Eag V. Hansn har ikke mindre end 60 udgivelser, fra bøger til undervisningskompendier, på samvittigheden.


Forlaget Alkalær


De første udgivelser Eag V. Hansn fik udarbejdet, blev trykt via andre forlag, men i længden var det ikke tilfredsstillende.


Derfor stiftede Eag i 2004 sit eget forlag – Alkalær v/ Erik Vierø Hansen – som et enkeltmandsselskab. Selve navnet Alkalær er skabt ud fra den erfaring Eag gjorde sig i de forgangne år, nemlig at alle kan lære at læse. Eags kone, Anne Vierø Hansen, blev den nærmeste sparringspartner og redaktør på udgivelserne. Hun tog sig også af alt det administrative omkring virksomheden. En uvurderlig hjælp!


Forlaget blev optaget i brancheforeningen BFU.


Som for de fleste iværksættere var de første år meget hårde, og i denne periode var salg af materialer samt Eags privatundervisning til læsesvage elever den eneste indtægtskilde i virksomheden.


Det var først i 2011 at virksomheden begyndte at få lidt økonomisk succes, nemlig i forbindelse med udgivelsen af håndbogen Læsetrappen som fik flere til at kende til og bruge systemet. Eag var også begyndt at uddanne andre undervisere i Alkalær-metoden, så de sammen kunne samle op på alle de læsesvage børn og voksne der var over hele landet. 


De efterfølgende år var Alkalær en gazellevirksomhed med støt stigende succes, og der var nu behov for ansatte og et mere professionelt setup. I den forbindelse blev Hasse Palmelund i 2016 ansat som direktør, hvilket var så succesfuldt at Headquarter kunne rykke ud af Eags og Annes private hjem allerede et par år efter.


I 2017 blev enkeltmandsvirksomheden omdannet til et anpartsselskab, Alkalær ApS, som i dag er driftsselskabet.


I dag tilbyder virksomheden følgende:Undervisningsmaterialer og læseværktøjer


I vores shop kan man finde alle vores produkter. Der er bl.a. bestselleren ”BO SÅ EN KO – Danmarks letteste læsebog”, den anmelderroste håndbog ”Læsetrappen” samt adskillige undervisningsmaterialer, læse-selv-bøger, tablet-apps og brætspil. Alt sammen udviklet til at lære ALLE elever at læse.


Uddannelse


Alkalær efteruddanner lærere, pædagoger, læsevejledere m.m. til certificerede Alkalær-undervisere, således at de mestrer Alkalær-metoden. Det kan du læse mere om på vores uddannelses-side.


Privatundervisning


Vores professionelle Alkalær-undervisere tilbyder privatundervisning i hele Danmark samt enkelte steder i udlandet. Flere undervisere tilbyder desuden fjernundervisning via internet. Læs mere herom på siden Privatundervisning.

 

Alkalær på 3 minutter


Hyppigt stillede spørgsmål om Alkalær:

Er det sandt at Alkalær påstår at man kan lære at læse på en uge?
Alkalær har ALDRIG påstået at man kan lære at læse på en uge. Det er decideret utroværdigt, og det ønsker vi ikke at lægge navn til. Til gengæld siger vi at alle der er motivet, og som har et sprog og et fungerende sanseapparat, kan lære at læse. Det gælder også såkaldt ordblinde. 
Et realistisk bud på hvor lang tid det tager at lære en standard læseudfordret elev at læse, er mellem ½ til 1½ år, afhængig af problemets størrelse og arbejdsindsats. 

Hvorfor bliver alle Alkalærs læsebøger skrevet med store bogstaver?
Alle Alkalærs læsebøger bliver IKKE skrevet med store bogstaver, kun de lydrette bøger. Erfaringen viser at helt nye læsere i den spæde start rent fagligt profiterer af arbejdet med store bogstaver. Det har også vist sig at de føler sig mere trygge hvis de får den mulighed. Sammenlignet med de små bogstaver, som kræver at eleven behersker 3 forskellige højdeniveauer, er de store bogstaver nemlig langt lettere at have med at gøre pga. de enkle og logiske former. Når eleven behersker de store bogstaver, bliver han hurtigst muligt præsenteret for de små, og kan således begynde at læse alle mulige slags ’normale’ bøger. 

Hvem ejer Alkalær?
Alkalær er et ApS der er 100 pct. dansk ejet og som har adresse i Egedal Kommune uden for København. Det vil med andre ord sige at vi er fuldstændig uafhængige af større indenlandske såvel som udenlandske virksomheder og organisationer. Samtidig bestræber vi os på at have så mange danske leverandører af vores produkter som overhovedet muligt.   

Kan alle blive uddannet til Alkalær-undervisere?
Ja, Alkalær-uddannelsen er principielt åben for alle. Her adskiller Alkalær-uddannelsen sig ikke væsentligt fra andre uddannelser. Situationen kunne fx være at en forælder ønsker at uddanne sig for at kunne undervise sit handicappede barn derhjemme. Den slags initiativer støtter vi varmt. Det sker også nu og da at en forælder har oplevet at en læsebesværet søn eller datter har lært at læse hos en professionel Alkalær-underviser og dernæst selv ønsker at tage uddannelsen for at kunne hjælpe andre børn. En sådan forælder har allerede en hel del undervisningserfaring i Alkalær-metoden fordi den daglige undervisning netop foregår på hjemmefronten. Bortset fra det er det naturligvis en fordel at have så meget undervisningserfaring som overhovedet muligt. Af samme grund er 96-97 pct. af Alkalær-underviserne uddannede lærere eller børnehaveklasseledere. 

Går det ikke ud over kvaliteten at uddannelsen er åben for alle? 
Jo, i enkelte tilfælde. Det sker en sjælden gang at en forælder der er blevet uddannet i Alkalær-metoden, har lavet tvivlsomme resultater efter endt uddannelse. Den slags er imidlertid også sket for uddannede lærere og børnehaveklasseledere. Succesraten behøver altså ikke nødvendigvis at have noget at gøre med, om man i forvejen er uddannet lærer eller børnehaveklasseleder. 

Påstår I at Alkalær er den eneste metode der kan lære børn at læse?
På ingen måde! Langt de fleste danskere har lært at læse ved hjælp af nogle helt andre metoder end Alkalær, og det er jo gået rimeligt tilfredsstillende i adskillige hundrede år. Det specielle ved Alkalær er at vi garanterer at alle kan lære at læse – også dem der ikke umiddelbart har flair for læsning, altså de såkaldt ordblinde.  

Hvorfor kan man ikke bare benytte sig af de tilbud som skolerne tilbyder eleverne gratis?
Det kan man også sagtens gøre. Nogle gange med succes. Men det ville kun være rimeligt at det skolevæsen som vi alle sammen indirekte bidrager til, garanterede at alle elever i skolen rent faktisk lærte at læse. Fakta er at de læsesystemer som skolerne bruger, ikke virker for alle elever, specielt ikke de elever der har ekstraordinært svært ved at lære at læse. 

Er det ikke nok bare at have en læreruddannelse for at lære børn at læse?
Jo, sådan burde det være. Problemet er at læreruddannelsen er meget teoretisk, også mht. læsning. På seminariet studerer lærerne mange forskellige læseteorier, men på intet tidspunkt træner de helt konkret hvordan man lærer Emil på seks år at læse, især hvis han har svært ved det. I øvrigt bliver lærerne kun undervist overfladisk, om overhovedet, i bogstavernes lyde (fonetik), hvilket er grundlaget for al læsning. Derfor er det også helt forkert at skyde skylden på lærerne. De gør alt hvad de kan. Men deres uddannelse er mangelfuld, i hvert fald hvad angår undervisningskompetence i læsning. 

Hvad er anderledes ved Alkalær-metoden i forhold til andre metoder? 
Først og fremmest at Alkalær har udviklet Læsetrappen som er en kronologisk rækkefølge af de naturlige læsetrappetrin som enhver læseelev skal igennem for at lære at læse. De vigtigste trin er: 

  1. Bogstavernes lyde 
  2. Lydrette ord 
  3. Det hemmelige alfabet (de ikke-alfabetiske lyde) 
  4. Vokal- og konsonantskift. 

Et andet vigtigt princip i Alkalær-metoden er at eleven lærer at læse i sit eget tempo, altså 100 pct. undervisningsdifferentiering. Det er hele forudsætningen for at alle kan lære at læse. 

Hvor og hvordan foregår Alkalær-uddannelsen?
Nogle gange foregår den i Alkalærs egne lokaler. Andre gange afholder vi kurserne på de enkelte skoler, alt efter muligheder og behov.
Uddannelsen tager som regel mellem 1-2 år og består af tre intensive 2-dageskurser med daglig praktik i tidsrummene imellem de enkelte kurser. På de to første kurser skal kursisten bl.a. bestå en prøve i henholdsvis bogstavernes standardlyde samt lydene i det såkaldt hemmelige alfabet. 
Uddannelsen afsluttes med en diplomeksamen hvorefter kursisten kan kalde sig for Certificeret Alkalær-Diplomunderviser.  

Hvor mange har taget Alkalær-uddannelsen?
Indtil videre har Alkalær uddannet ca. 2.000 lærere og børnehaveklasseledere. Vi arbejder hårdt på at uddanne så mange som muligt, således at Danmark kan blive det første land i verden hvor man fra officielt hold kan udstede en decideret læsegaranti der gælder for alle.

 

Headquarter


Headquarter kalder vi kontoret hvor den daglige drift foregår. Her nedenfor kan de se hvem vi er:


OBS! Profiler under udarbejdelse.

 

Kontakt os


Alkalær ApS
Bygmarken 4A, Værebro
3650 Ølstykke
Telefon: 44 66 27 27
E-mail: info@alkalaer.dk

 

 

 

Følg Alkalær